Duurzaamheid - Dierenwelzijn


Download
Mens verantwoordelijk voor lijden van dieren
Mens verantwoordelijk voor lijden van di
Adobe Acrobat document 120.2 KB

 

Het lijden van dieren komt voort uit de lotsverbondenheid tussen mens en dier. 

Het is ondertussen de mens die het lijden van dieren kan worden aangerekend,

stelt prof. dr. Johan Graafland.

Dierenwelzijn is een actueel thema. Maar wie zich verdiept in het Bijbelse spreken over dieren,

komt tot de verrassende ontdekking dat dit thema eigenlijk al in de Heilige Schrift aan de orde komt.

God rekent de bescherming van het dier tot de opdracht van de mens om zorg te dragen voor de schepping.

 

Voor meer informatie; downloaden, opslaan en openen (pdf) 


Download
De mier is een beelddrager van God.
De mier is een beelddrager van God.pdf
Adobe Acrobat document 427.3 KB

 

Dierendag viel in 2015 op een zondag. Reden genoeg om over dieren te preken, vindt de Tilburgse hoogleraar Johan Graafland. Onlangs verscheen zijn boek over dieren in de Bijbel. ‘We lezen fináál over dieren in Bijbelteksten heen.                       We letten teveel op ons persoonlijke zielenheil’

 

Bij prof. dr. Johan Graafland thuis kun je niet om dieren heen. Beeldjes van een eend, olifant, leeuw, panter en poezen en een groot schilderij met zebra’s sieren de woonkamer.

De econoom, theoloog en ethicus onderzoekt in het boek hoe de Bijbel over dieren spreekt en wat dat betekent voor vandaag.

 

Mijn vader liet spontaan psalm 84 zingen toen er een musje door de kerk vloog

Voor meer informatie; downloaden, opslaan en openen (pdf) 


Download
Ook dieren komen in de hemel. (EO Visie)
Ook dieren komen in de hemel..pdf
Adobe Acrobat document 463.2 KB

Dinsdag 4 oktober was het weer Dierendag. “Mama, gaat ons konijntje nu naar de hemel?” is een veelgehoorde kindervraag, die de meeste christelijke ouders flink wat hoofdbrekens bezorgt. Dieren zijn niet voor niets op aarde gezet, maar is er voor hen ook plaats in het hiernamaals?

 

Eens...                                                                                                                                 “God blijft trouw aan het werk van Zijn handen,” stelt theoloog, schrijver en dichter Hans Bouma.   “Hij begint nooit iets om het vervolgens niet te voltooien. God sloot bijvoorbeeld niet alleen een  verbond met Noach, maar ook met de dieren

 

Oneens...                                                                                                                             “De Bijbel spreekt van een nieuwe hemel en aarde, waar roof- en prooidieren in vrede samenleven,” reageert Jan-Rein Boer, eigenaar van een dierenspeciaalzaak in Kampen. Toch betekent deze passage volgens hem niet dat dieren in de hemel komen. “Zij hebben namelijk geen ziel.                                                                                         De Bijbel spreekt in Psalm 32 van het ‘redeloos gedierte’. Als het sterft, is het er niet meer.  Dit neemt niet weg dat we goed voor dieren moeten zorgen.”

Voor meer informatie; downloaden, opslaan en openen (pdf) 


Download
Joods slachten het minst kwade alternatief. (RD)
Joods slachten het minst kwade alternati
Adobe Acrobat document 195.4 KB

 

Marianne Thieme is inconsequent als ze wel de Bijbelse waarden van dierenwelzijn erkent (RD 20-12), maar niet die met betrekking tot het slachten, stelt rabbijn mr. drs. R. Evers.

- Marianne Thieme, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, heeft gelijk wanneer zij de misstanden in de bio-industrie aan de kaak stelt. Het is een ethisch verworden industrie die vaak indruist tegen het Bijbelse verbod dieren te pijnigen.

- De Bijbel is het eerste document, dat voor dierenwelzijn opkomt: „Een os zult gij niet muilbanden, als hij dorst (Deut. 25:4). In Exodus wordt opgedragen een ezel die onder zijn last dreigt te bezwijken, te ontlasten, ook als de eigenaar een vijand is (Ex. 23:5). In de Tien Geboden wordt ook dierenrust op de sabbat voorgeschreven: „dan zult gij geen werk doen (...) noch uw os, noch uw ezel, noch enig van uw vee” (Deut. 5:14).

Voor meer informatie; downloaden, opslaan en openen (pdf) 


Download
Gelovigen moeten dierenwelzijn repecteren.
‘Gelovigen moeten dierenwelzijn respecte
Adobe Acrobat document 325.8 KB

 

In zijn beroepsleven werkte dr. Hans-Heinrich Fiedler (73) als patholoog voor het Duitse Veterinaire Instituut in Oldenburg. Daarbij moest hij door sectie de vroegtijdige doodsoorzaak vaststellen van boerderijdieren en onderzoeken of er sprake was van BSE (gekke koeienziekte), vogelgriep of dat er dioxine in het vlees zat. Maar tijdens zijn werk kwam hij zoveel misstanden tegen dat hij na zijn pensioen besloot er een boek over te schrijven, vol confronterende feiten over de vee-industrie en de gevolgen daarvan voor mens, milieu en dierenwelzijn.

Medeschepselen
Na zijn pensioen, nu bijna 10 jaar geleden, kwam Fiedler in wat hij noemt de ‘filosofische fase’ van zijn leven. Daarbij is het Christelijke geloof zijn leidraad.  

Voor meer informatie; downloaden, opslaan en openen (pdf)