Duurzaamheid - principieel


Download
FUNDAMENTELE UITGANGSPUNTEN RENTMEESTERSCHAP
FUNDAMENTELE UITGANGSPUNTEN RENTMEESTERS
Adobe Acrobat document 574.5 KB

De algemene basis in de bijbel voor rentmeesterschap vinden wij in Gen. 1:28 : en God zegende hen en God zeide tot hen: “Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt Adam moest dus de aarde vervullen en onderwerpen.”        

1. PAULUS EN RENTMEESTERSCHAP

2. RENTMEESTERSCHAP EN TIENDE

3. BELANG VAN GELD IN DE BIJBEL

 

4. BIJLAGE >> "BIJBEL-TEKSTEN / - GEDEELTEN OVER GELD & BEZIT"

 

Voor meer informatie; downloaden, opslaan en openen (pdf) 


Download
A. Milieu-rondzendbrief (Encycliek) paus Franciscus. ”Laudato Si”
Milieu-rondzendbrief (Encycliek) paus Fr
Adobe Acrobat document 609.0 KB

Milieu-rondzendbrief van paus Franciscus. ”Laudato Si”
(Zie commentaar Reformatorisch Dagblad – d.d. 24-06-2015)

“Goede theologie heeft wat te zeggen over de grote problemen van deze wereld. Neem de milieu-rondzendbrief van paus Franciscus. Een kwartiertje rustig bladeren in ”Laudato Si” volstaat voor het trekken van een heldere conclusie: hierin is een hoop wijsheid samengebald.”

De inhoud samengevat in vijf zinnen:

(1) Zelfs de meest voorzichtige cijfers en data maken glashelder dat wij mensen de wereld uitbuiten en tot een vuilnisbelt maken.

(2) Hierbij zitten ”de noodkreet van de aarde” en ”de schreeuw van de armen” onlosmakelijk aan elkaar vast.

(3) De oorzaak daarvan ligt maar niet in een of ander kapitalistisch of consumentistisch systeem, maar in onszelf:      we kijken vooral hoe we van de aarde en onze kwetsbare medeschepselen kunnen profiteren.

(4) Iedereen, of je nu in een rijke westerse stad woont of in een favela, kan er een begin mee maken daar wat aan te doen.

(5) Maar met een morele oppepper verandert onze omgang met de schepping niet.     

     Er is iets veel fundamentelers nodig: bekering tot God en onze medeschepselen".

 

"Eerst maar eens het goede voorbeeld geven, en zelf wél over de heg durven kijken.                                                  Bijvoorbeeld door een blik te slaan in de milieu-rondzendbrief van paus Franciscus." (Aldus het RD)

 

Voor meer informatie; downloaden, opslaan en openen (pdf) 


Download
B. Micha Nederland - Micha-zondag
Micha Nederland - Micha Zondag.pdf
Adobe Acrobat document 501.3 KB

Micha Nederland - Micha-zondag

 

- Visie / missie Micha Nederland
Micha Nederland verbindt, inspireert en activeert kerken en organisaties om actief christen te zijn in deze wereld. Dichtbij én ver weg. Met oog voor mens en natuur. Geïnspireerd en gedreven door de profeet Micha:


“Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil:
niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God.” (Micha 6:8)


In deze tekst noemt de profeet Micha in één adem trouw zijn, recht doen én leven in gehoorzame en liefdevolle omgang met God. Deze drie elementen horen onlosmakelijk bij elkaar en worden zichtbaar in het leven van Jezus, die ons dit heeft voorgeleefd.
Micha Nederland prikkelt christenen, kerken en organisaties om hun ogen niet te sluiten voor onrecht. Dit doen we door materialen te ontwikkelen waar je in de kerk, op je (bijbel)kring en thuis mee aan de slag kan. We bieden mensen handvatten om een duurzame en rechtvaardige levensstijl te ontwikkelen. Dit hebben we verwoord in het Micha Manifest.

- Micha Zondag

Op 16 oktober was het voor de tiende keer Micha Zondag.  Op die dag staan kerken wereldwijd stil bij gerechtigheid. 

Het thema van dit jaar was “Buigen om recht te doen”, geïnspireerd op Micha 6:8.                                                      Deed jouw kerk of gemeente dit jaar mee?   Laat het ons weten, dan houden we je op de hoogte van nieuws rond de Micha Zondag. De thema’s – ook van voorgaande jaren – blijven actueel.  Zo kan elke zondag een Micha Zondag zijn.


Download
Keer terug naar de eenvoud.
KEER TERUG NAAR DE EENVOUD! "Snijden in de Nachtwacht!"
Messentrekkers bij de Nachtwacht …..
Een paar prangende vragen aan geloofsgenoten [Koos Noppen, o.a. hoofd communicatie IZB]
Wekelijks bezoek ik kerkdiensten die beginnen met het votum: ‘Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen.’ Steeds vaker beleef ik die liturgische formulering niet als de beoogde bemoedigende proclamatie (Jonker, 143-144), maar als een woord dat ons diep-schuldig doet staan. Want als God zo hartstochtelijk trouw blijft aan zijn schepping, onderdeel van ‘het werk van zijn handen’, waarom laten wij het op ditzelfde punt dan zo vaak, zo massaal en zo schromelijk afweten?

Voor meer informatie; downloaden, opslaan en openen (pdf)
Brochure - Keer terug naar de eenvoud.pd
Adobe Acrobat document 780.6 KB

 Voor meer informatie; downloaden, opslaan en openen (pdf) 


Download
C. Refo twijfelt tussen geld en duurzaam goed
Refo twijfelt tussen geld en duurzaam go
Adobe Acrobat document 401.1 KB

Zorg voor het milieu wint in reformatorische kring aan populariteit.

En al zijn refo’s dan niet direct koplopers op het gebied van duurzaamheid, ze doen het wel beter dan   de gemiddelde Nederlander.

 

Prof. dr. Wim de Vries, buitengewoon hoogleraar milieu systeemanalyse aan Wageningen University, zegt in een reactie „positief verrast” te zijn door de resultaten.                                    Het bestuurslid van het wetenschappelijk instituut van de SGP plaatst wel kanttekeningen.        "Het is op zich verheugend, maar het besef pelgrim te zijn stempelt ons gedrag maar in beperkte mate."

 Voor meer informatie; downloaden, opslaan en openen (pdf) 


Download
D. Duurzaam Leven – Kerk In Actie
Duurzaam Leven - Kerk In Actie.pdf
Adobe Acrobat document 541.0 KB

Duurzaam Leven – Kerk In Actie


We hebben 2 à 3 planeten nodig als alle mensen op aarde leven zoals wij nu doen. We leven op te grote voet. Het klimaat verandert door onze leefwijze. Duurzaam leven is de beste overlevingsstrategie voor ons allemaal. Kerk in Actie ondersteunt lokale gemeenten en geeft duurzaamheid vorm in de kerk.
Word een Groene Kerk
Kerk in Actie zette samen met Tear de Groene Kerken actie op. Hiermee stimuleren en inspireren kerken elkaar om duurzamer te worden. Aan de slag met duurzaamheid? Lees meer. Hulp nodig bij het opstarten van een Groene Kerk?

De toolkit voor Duurzaam Kerkbeheer helpt goede besluiten nemen over vergroening van de kerk, ook rond financiële gevolgen.


Download
E. Hoe duurzaam is de kerk? Diakonaal kerk zijn (ds Jos Douma)
Hoe duurzaam is de kerk..pdf
Adobe Acrobat document 303.8 KB

Hoe duurzaam is de kerk? Diaconaal kerk zijn.

Diaconaal zijn gaat niet alleen over ménsen die in nood zijn maar ook over een áárde die in nood is. Als christenen aandacht hebben voor duurzaamheid, kun je dat ‘scheppingsdiaconaat’ noemen.    

 

Aan de drie begrippen die rond duurzaamheid vaak worden gebruik – People (mensen), Profit (winst), Planet (aarde) – voegt de kerk er nog een toe: Pneuma (Geest)                                                                    

Het is de Geest van de schepping, de Geest van Jezus, de Geest van het koninkrijk die ons aanzet tot een duurzame levensstijl. Zorg voor de schepping is per definitie ook zorg voor mensen: de toekomstige generaties!  (Ds. Jos Douma)

 

Voor meer informatie; downloaden, opslaan en openen (pdf) 


Download
F. Startpakket Groenekerkenactie
Groene Kerk (Startpakket).pdf
Adobe Acrobat document 7.2 MB

Startpakket Groenekerkenactie
stap voor stap een groene kerk worden
Een initiatief van KERK in ACTIE en TEAR

Over Dit Startpakket
Elke geloofsgemeenschap is uniek, en vanuit die wetenschap hebben we niet geprobeerd een aanpak te schrijven die iedereen zou moeten volgen.  U weet samen met anderen wat het beste past in uw situatie.
Dit startpakket is daarom een etalage vol mogelijkheden voor elke geloofsgemeenschap die met de GroeneKerkenactie aan de slag gaat.
Kies daaruit de stappen die bij u passen, die u en uw mensen energie en inspiratie geven.
     

In het eerste deel vertellen we meer over hoe de actie werkt en hoe uw geloofsgemeenschap een Groene Kerk wordt. Er zijn vele redenen om mee te doen en samen aan de slag te gaan met het onderwerp.
Een urgente reden is de klimaatverandering die wereldwijd ingrijpende gevolgen heeft.
Het daadwerkelijke vergroenen hebben we ingedeeld in thema’s die aan bod komen in het tweede deel van dit pakket.  Het geeft een beeld van de terreinen waar nog veel winst te behalen valt.
Op de website www.groenekerken.nl staat nog veel meer informatie over het thema kerk & duurzaamheid zoals handige tips en links naar initiatieven en organisaties die uw kerk verder kunnen helpen in het proces.

Als Groene Kerk staat het u natuurlijk vrij om (ook) mee te doen aan acties en campagnes van andere (kerkelijke) organisaties; we moedigen dit juist aan!

 

Voor meer informatie; downloaden, opslaan en openen (pdf) 


Download
G. Het Diaconaal Steunpunt is lid van Micha Nederland
Diaconaal Steunpunt [Gerechtigheid & Duu
Adobe Acrobat document 150.9 KB

Het Diaconaal Steunpunt is lid van Micha Nederland.
Diakenen mogen gemeenteleden oproepen om stelling te nemen tegen armoede en onrecht, dichtbij en veraf. Niet vanuit schuldgevoel maar vanuit een besef van genade.
Samen met Micha Nederland wil het DS diakenen helpen om de daad bij het woord te voegen.
Eén van de activiteiten van Micha Nederland is het ontwikkelen van acties en materialen.

 

Voor meer informatie; downloaden, opslaan en openen (pdf) 


Download
I. Kerken en Schepping (A Rocha)
Kerken en schepping (A Rocha).pdf
Adobe Acrobat document 245.7 KB

Hart voor de schepping

 

Vraag jij je wel eens af hoe we als kerken en christenen kunnen zorgen voor deze aarde?  Dan is ‘Hart voor de schepping’ een programma voor jouw gemeente.         Het programma ondersteunt kerken die vanuit hun geloof zorg willen dragen voor deze aarde.

 

Hart voor de schepping is een programma van Stichting A Rocha Nederland in samenwerking met Micha Nederland en de Groene Kerken.

 

Hieronder vind je meer informatie over het programma en de stapstenen waaruit het is opgebouwd.

* Stap 1. Hoop voor de schepping

* Stap 2. Vier de schepping

* Stap 3. Zorg voor de schepping 


Download
J. Kerk en Duurzaamheid (universiteit Tilburg)
Kerk en duurzaamheid (Un.Tilburg).pdf
Adobe Acrobat document 309.7 KB

 Kerk en duurzaamheid   

Ook al zal misschien niet iedereen dat direct beamen of kunnen beargumenteren, kerk en duurzaamheid horen bij elkaar. En dat is eigenlijk al zo vanaf het eerste moment dat het begrip duurzaamheid werd gebruikt in relatie tot de omgang van mensen met natuur en milieu.

 

Als je de oorsprong van het begrip duurzaamheid probeert te traceren, kom je via het Engelse begrip sustainability bij het Duitse woord Nachhaltigkeit. Dat werd voor het eerst in 1713 genoemd in een boek van Hans Carl von Carlowitz in het kader van de bosbouw ten behoeve van de mijnbouw.

 

Maar het principe van een ‘duurzaam’ gebruik van een bos wordt voor het eerst genoemd in een document van het Benedictijner klooster van Camaldoli in het noorden van Toscane uit 1350.


Download
K. Verslag GroeneKerkendag Ede
GroeneKerkendag 2016.pdf
Adobe Acrobat document 580.1 KB

“Verslag van Groenekerkendag Ede” 

Spreker Anastasia Kellerman;                                                                                Duurzaamheid draait meer om liefde dan om milieu.                                               De schepping is het grootste liefdes cadeau van God.”

“In de wandelgangen oriënteerde Arie van den ANDEL zich.                 

De scriba van de algemene kerkenraad van de hervormde gemeente Ede en voorzitter van de werkgroep duurzaamheid, deelde mee dat het gesprek in zijn kerkelijke gemeente op gang komt.

Mogelijk wordt Ede binnenkort de plaats met het grootste aantal groene kerken.”

 

Voor meer informatie; downloaden, opslaan en openen (pdf)