Duurzaamheid - energie / water


Download
2018 - ONDERZOEK DUURZAAMHEID NEDERLANDSE STROOMLEVERANCIERS
Voor meer informatie; downloaden, opslaan en openen (pdf)
ONDERZOEK DUURZAAMHEID NEDERLANDSE STROO
Adobe Acrobat document 615.0 KB

Voor meer informatie; downloaden, opslaan en openen (pdf) 

Hierbij het recente rapport van vier maatschappelijke organisaties over de duurzaamheid van de  Nederlandse stroomleveranciers.                                                         De samenwerkende organisaties willen met dit onderzoek transparantie bevorderen en de Nederlandse stroomleveranciers stimuleren om duurzame keuzes te maken en een steeds grotere bijdrage te leveren aan de omslag naar een schone energievoorziening.


Download
A. Zonnepanelen in Ede
Zonnepanelen in Ede.pdf
Adobe Acrobat document 360.1 KB

 Zonnepanelen kopen die worden gelegd op openbare gebouwen in Ede.          

“Misschien in nabije toekomst ook wel op onze kerkgebouwen” (hoopt onze Werkgroep)

Coöperatie ValleiEnergie wil energiebesparing stimuleren en lokaal duurzame energie opwekken. Dat doen we door zonnecentrales te bouwen. Inwoners uit de Vallei investeren en profiteren van de duurzaam opgewekte energie. We plaatsen van zonnepanelen op daken van gemeentelijke gebouwen. Die daken worden door de gemeente kosteloos beschikbaar gesteld om collectief Valleistroom uit zon te produceren voor en door burgers.

Nieuwe centrale in de startblokken. Meedoen? Nu inschrijven! 


Download
Duurzame energie veegt in VS concurrentie van tafel
Duurzame energie veegt in VS concurrenti
Adobe Acrobat document 650.4 KB

Wie nog twijfelt of duurzame energie wel echt de toekomst heeft, mag zich even verdiepen in de ontwikkelingen in de VS.  Daar wordt momenteel nagenoeg geen centrale voor grijze, laat staan asgrauwe, stroom meer gebouwd.

Van alle nieuwe productiecapaciteit voor stroom die in het eerste kwartaal van dit jaar beschikbaar kwam, was maar liefst 64 procent zonne-energie. Het gaat om 1665 MW aan zonnepanelen en volgens mij is dat in een kwartaal al meer dan wij in Nederland in 5 of 6 jaar bij elkaar hebben gesprokkeld.

Voor meer informatie; downloaden, opslaan en openen (pdf) 


Download
B. Duurzaam Thuis (Engergie/Water/Wonen)
Duurzaam Thuis - Er op Uit.pdf
Adobe Acrobat document 329.7 KB

Duurzaam “er op uit”
Samen leuke dingen doen! Tegenwoordig kan dit ook helemaal groen, eco en verantwoord.
Duurzame tuin
We kunnen ons soms enorm druk maken als het gaat om de aanleg van een nieuwe weg of ontwikkeling van een nieuwbouwproject, terwijl we vaak ons eigen stukje buitenruimte, de tuin, vergeten. En juist deze tuin is een kostbaar natuurgebiedje wat we elke dag om ons heen hebben.
Energie
In totaal is ongeveer 30% van onze CO2 uitstoot in Nederland afkomstig van de huishoudens.
Thuis is dus de plek om te starten als het gaat om duurzaamheid. Met de juiste energiebesparende maatregelen zouden we ons verbruik bijna met 2/3 kunnen terug brengen.

De meeste maatregelen zijn gemakkelijk te nemen en hebben geen dagelijkse aandacht nodig. Denk bijvoorbeeld aan het isoleren van je huis, energiezuinige apparatuur en een efficiënt verwarmingssysteem.   De meest van deze maatregelen hoeven het wooncomfort helemaal niet aan te tasten, de meeste maken het leven zelfs prettiger en leuker!
Duurzaam water
Gemiddeld verbruikt een huishouden honderden liters drinkwater per dag. Het totale waterverbruik ligt echter nog twintig maal zo hoog. Dit ‘verborgen’ water wordt gebruikt bij de productie en transport van voedsel en producten. Dit waterverbruik heeft een mondiale impact en brengt het totale ecosysteem in de wereld in gevaar. Drinkwater is schaars en kostbaar.                                  

Meer dan een miljard mensen hebben geen beschikking over schoon drinkwater en dit zal de komende jaren alleen maar toenemen. Voor de zuivering van water is veel energie nodig. Slechts 4 procent van ons kraanwater wordt gebruikt voor eten en drinken.  Het meeste water in ons land wordt gebruikt voor doeleinden waarvoor geen drinkwater kwaliteit noodzakelijk is.  Het is de verwachting dat we in de toekomst veel meer gebruik gaan maken van hemelwater en ‘grijs’ water (afvalwater) om bijvoorbeeld het toilet te spoelen of de tuin mee te sproeien. De nieuwe energie neutrale woningen hebben tegenwoordig een grijswater systeem, maar ook zonder zo’n systeem valt er nog een hoop te besparen bij een gemiddeld huishouden.
Duurzaam wonen
Naast energie- en waterbesparing gaat het bij Duurzaam wonen ook om het materiaalgebruik, voorkomen en scheiden van afval en de kwaliteit van het binnenmilieu. Maar duurzaam bouwen is meer. Het is investeren in de toekomst.                                              

Het begint bij het ontwerpen van het gebouw, ook in relatie tot de omgeving en openbare ruimte. Wij zijn ervan overtuigd dat duurzaam wonen net zo comfortabel is, direct voordeel oplevert voor de eigen gezondheid en financieel zeer aantrekkelijk is.