Duurzaamheid - Producten


Download
Duurzaamheid Producten
Duurzaamheid Produkten (Rank.a.Brand).pd
Adobe Acrobat document 382.7 KB

RANK A BRAND: CONSUMENTEN VOOR DUURZAAMHEID

Hoe duurzaam is je favoriete merk?

Rank a Brand is een internationale community van verantwoordelijke consumenten die duurzame en eerlijke producten en diensten willen kopen.                                     Rank a Brand is opgericht om consumenten te helpen verantwoorde aankoopkeuzen te maken en om merken te stimuleren om duurzaam, maatschappelijk verantwoord en transparant te worden.                                                                                                                         Rank a Brand een van de grootste vergelijkingssites in op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid van consumentenmerken.

 

Voor meer informatie; downloaden, opslaan en openen (pdf) 


                                                                  Welkom bij "Repair-Café" Ede

Wat doe je met een stoel waarvan een poot los zit? Met een broodrooster dat niet meer werkt? Of met een jas waarvan de zoom los hangt? Weggooien? Mooi niet! Repareer ze in het Repair Café Ede!               Openingstijden Repair Café Ede.

Elke derde zaterdag van de maand van 10.00 tot 12.30 uur vindt het Repair Café plaats bij Meet-Inn gevestigd aan de Notaris Fischerstraat 10 in het centrum van Ede.

  • Elke 2e donderdagmiddag van de maand van 13.00 tot 15.30 uur vindt het Repair Café plaats in Buurthuis de Meerpaal. Industrielaan 1 in Ede-Zuid.                      Je bent van harte welkom!

Let op: in juli en augustus is het Repair Café gesloten!  


Download
Winkel van Sinkel - EDE
Winkel van Sinkel.pdf
Adobe Acrobat document 443.6 KB

                      De Winkel van Sinkel.

De tweedehandswinkel van het Hervormd Activerings Comité is gevestigd;

Veenderweg 118a 6712 AE Ede

Het HAC haalt sinds een jaar of dertig geld op voor het onderhoud van onder meer de Oude Kerk in Ede-Centrum en ook van humanitaire doelen.

* Er zijn de gebruikelijke meubels, veel speelgoed en leuk decoratiemateriaal te koop.         * Ook kleding, boeken, vinyl-singletjes, serviesgoed, etc., etc. 


Download
Ede Natuurlijk - [Info gemeente Ede]
Ede Natuurlijk - [Info gemeente Ede].pdf
Adobe Acrobat document 395.9 KB

Ede Natuurlijk! (Gemeente Ede)
We willen samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties onze verantwoordelijkheid nemen en werken aan een duurzaam Ede. Dit doen we door actief te werken aan onderstaande speerpunten, waarbij ook aandacht is voor innovaties.               De gemeente voorziet in heldere informatie en communicatie.     

Het streven is om tot de top van duurzaamste gemeenten te gaan behoren. Dit kunnen we alleen bereiken door het samen te doen.

 

Voor meer informatie; downloaden, opslaan en openen (pdf) 


Download
Uitnodiging Duurzaamheids Project Ede dd 12-11-16
Uitnodiging Duurzaamheids Project Ede dd
Adobe Acrobat document 159.0 KB

Uitnodiging Project “Edese geloofsgemeenschappen voor duurzaamheid”
Aan de Edese geloofsgemeenschappen:
Bennekom,
Geachte dames en heren,
De Taakgroep Kerk & Milieu / Samenleving (KMS) in Bennekom organiseert met ondersteuning van de Gemeente Ede op 12 november 2016 een bijeenkomst met als doel de geloofsgemeenschappen en hun leden te mobiliseren om Ede duurzamer te maken.
In Ede tellen we circa 45 geloofsgemeenschappen met gezamenlijk veel leden.                                                         Wij willen deze leden samen met u bereiken.
Wij nodigen u uit om twee vrijwilligers binnen uw eigen geloofsgemeenschap te zoeken, die aangesteld worden als leden van de kopgroep (zgn. “koplopers”). We hebben enthousiaste mensen nodig, die actief willen bijdragen aan een verlaging van de CO2 uitstoot in Ede.                                                                                                               Als alle geloofsgemeenschappen meedoen zal deze groep dus bestaan uit zo’n 90 personen. Belangrijkste taak van de koplopers zal zijn het inventariseren van problemen waar mensen (maar ook besturen van geloofsgemeenschappen) tegen aan lopen bij het realiseren van duurzaamheidsmaatregelen. Vooraf worden de koplopers tijdens een “werkzaterdag” te Bennekom door deskundigen ingewerkt en geïnstrueerd. Ook kunnen zij tijdens de looptijd van het project terugvallen op begeleiding en ondersteuning van KMS te Bennekom. Gedurende de looptijd van het project koppelen de koplopers naar u als bestuur terug, doen verslag, adviseren gevraagd en ongevraagd en geven vorm aan een relatie met hun eigen gemeenschap.
Wie is de Taakgroep Kerk & Milieu / Samenleving te Bennekom?
De interkerkelijke taakgroep Kerk & Milieu/ Samenleving (KMS) te Bennekom bestaat uit circa 12 deelnemers die vijf tot zes keer per jaar bij elkaar komen. Zij komen uit vier geloofsgemeenschappen. Niet alleen praten we (bewustwording), maar we steken ook de handen uit de mouwen.                                                                                                                                                                          We hebben met onze enthousiaste groep het volgende bereikt in één of meer van onze gebouwen:
Label Fair Trade kerk (Brinkstraatkerk, RK kerk & Ontmoeting)
 Label Groene Kerk (Brinkstraatkerk)
 Zonnepanelen (Brinkstraatkerk) via crowdfunding
 Loskoppeling hemelwaterafvoer van riool (RK kerk Bennekom)
 Modernisering regeling verwarmingsinstallaties kerkgebouwen (Oude NH kerk & Brinkstraatkerk)
 Verlaging gemiddelde basistemperatuur (Brinkstraatkerk & Oude NH kerk)
 Plafondisolatie (Brinkstraatkerk)
 Aanschaf windmolen aandelen (Ontmoeting)
De taakgroep KMS heeft het boek ‘Duurzame kerkverwarming’ (2014) uitgegeven en daardoor heeft zij toegang tot een landelijk, regionaal en plaatselijk netwerk. Hierdoor heeft zij veel informatie en kennis op het gebied van duurzaamheidsmaatregelen.
Jaarlijks organiseren we een openbare thema-avond over klimaat en duurzaamheid in relatie tot de Schepping, waarbij we een inleider “van buiten” uitnodigen.
Aanleiding tot dit initiatief
In het najaar van 2015 heeft de Taakgroep KMS de door VN geformuleerde duurzaamheidsdoelstellingen (september 2015) en het in Parijs gesloten klimaatakkoord (december 2015) vergeleken met de beleidsvoornemens van de Gemeente Ede, vooral ook in relatie tot de Edese ambitie om bij de top van duurzaamste gemeenten te gaan behoren (zie: startnotitie Duurzaam Ede, maart 2015).
Waarop willen we ons richten?
Wij voelen ons verantwoordelijk voor een verantwoorde omgang met Gods schepping. We maken ons grote zorgen over de gevolgen van de klimaatverandering, die door mensen wordt veroorzaakt. We willen mensen hiervan bewust maken en een “helpende hand” bieden als het gaat om mogelijkheden voor concrete acties. De taakgroep heeft met ondersteuning van de Gemeente Ede de handschoen opgepakt. Dat kunnen we verder niet alleen. Daar hebben we andere gemeenschappen voor nodig. U dus.
Met ondersteuning van de Gemeente Ede willen we ons richten op de volgende speerpunten:   

 

Voor meer informatie; downloaden, opslaan en openen (pdf) 


Download
Lever oude telefoons en cardriges in t.b.v. een Goed Doel
Ook bij u/ jou liggen vast nog wel oude mobiele telefoons of cartridges ergens in huis.
Inleveren is de juiste oplossing!
Dit komt ook nog eens ten goede van een Goed Doel zoals b.v. de Christelijke hulporganisatie DORCAS.
Inleveren oude telefoons - cardridges.pd
Adobe Acrobat document 408.4 KB

Voor meer informatie; downloaden, opslaan en openen (pdf)