duurzaam vanzelfsprekend!?


Agenda


04-07-2020 - A Rocha Ede- Rondleiding "de Kreel/de Ginkel"  (Aanmelden! > link hieronder!)

 

19-09-2020 - Landelijke Opschoondag 2020. (ook weer acties in wijk(en)gemeenten Ede)                                                                                                (Verplaatst wegens Corona-situatie)

18-10-2020  - Micha-zondag     


                  Coronacrisis lost milieucrisis niet op

Download
Die verandering begint bij de vraag waarvoor wij leven. Bij de vraag voor Wie wij leven.
Het KNMI kan tegenwoordig prachtige satellietbeelden laten zien van de luchtvervuiling in alle delen van de wereld. En wat blijkt dan?
In deze tijden van coronacrisis is de lucht veel schoner dan normaal. Niet vreemd, nu veel activiteiten stilliggen en er minder verkeer is. Dat maakt sommige mensen blij.
Zij zien dat als bewijs dat het goed fout zit met onze oververhitte economie. Die economie, waarbij het geld verdienen centraal staat, komt tot stilstand. En dan blijkt opeens te voorschijn te komen wat we kwijtraakten: schone lucht.
Coronacrisis lost milieucrisis niet op.p
Adobe Acrobat document 858.0 KB

NIEUWSBRIEF GROENE KERKEN JUNI 2020

 

Een paar weken geleden was het Pinksteren. "Een feest zonder einde, want de Geest is altijd aan het werk." Zo schrijft Leonardo Boff, Braziliaans eco-theoloog.

"Deze Geest staat niet buiten onze werkelijkheid, die nu bedreigt wordt door een virus. Die Geest mogen we dan ook aanroepen:
U die Bron van Leven bent, red onze levens, de levens van hen aan de marge, de levens van de hele mensheid. Als we nadenken over deze Geest en die aanroepen, betekent dat ook dat we mogen nadenken over een nieuwe, andere manier van handelen in onze wereld. We hopen en bidden dat deze Geest onze wetenschappers kan inspireren om een vaccin te vinden om levens te redden. Maar dat wij mogen vertrouwen dat God zijn Schepping niet loslaat. Veni Creator Spiritus et salva nos. 

Download
Nieuwsbrief juni 2020.pdf
Adobe Acrobat document 1.3 MB

                                           ”Er fluiten weer vogels in Wuhan”.

Het coronavirus beheerst de samenleving. De wereld verkeert in crisis.

Hoe moeten we daar nu naar kijken?  Zou het kunnen zijn dat de schepping zichzelf aan het resetten is? We roepen al jaren dat het écht anders moet.  We kúnnen de wereld niet eindeloos over blijven vliegen. We kúnnen niet blijven consumeren op het niveau zoals we dat in het Westen gewend zijn.  We kúnnen niet klakkeloos doorgaan met het opgebruiken van die ene planeet die we hebben.

Download
In Wuhan fluiten de vogels weer (artikel
Adobe Acrobat document 544.9 KB

Download
(Edenaar) Hilbrand Rozema (N.D.) : ‘Dit virus heeft ons zeker iets te zeggen’
Is corona een straf van God, teken van de eindtijd of nog iets anders? De concrete
oorzaak wordt meestal omzeild. Corona is een gevolg van roofkapitalisme.
Zonder het plunderen van ecosystemen voor winstbejag, het aantasten van de
schepping, was corona er niet geweest. Het is ontstaan op een beschermdedierenmarkt in China, een land dat er nog niet in slaagt de illegale handel in
bedreigde dieren in te perken. De aarde krijgt geen rust. De zweep gaat erover.
Elke dag, als over een afgepeigerd, vermagerd trekpaard.
Nederlands Dagblad 17 maart 2020 -Edenaa
Adobe Acrobat document 542.9 KB

Download
Nederland scoort het LAAGST bij waardering milieu!
Van alle Europeanen vindt maar liefst driekwart de bescherming van het milieu belangrijker dan economische groei. Maar terwijl in Roemenië 83 procent van de bevolking het milieu belangrijker vindt dan economische groei, is dat in Nederland slechts 53 procent. Deze cijfers komen uit een enquête van ING onder 7500 Europeanen. Zij kregen de vraag of ze het eens waren met de stelling: ‘De bescherming van het milieu moet nu prioriteit krijgen, ook als dat leidt tot minder economische groei.’
Nederlander scoort het laagst bij waarde
Adobe Acrobat document 604.2 KB

Landelijke Opschoondag verplaatst naar 19 september 2020


Download
Zaterdag 22 februari (vanaf 13.00u.) weer samen aan de slag op de Edese heide.
Christelijke natuurbescherming organisatie A Rocha Ede organiseerde weer een werkmiddag op de Ginkelse Heide. Een middag werken op de hei, met mensen uit andere kerken en gemeenten in Ede.
(4) Zaterdagmiddag 22 februari a.s. Werk
Adobe Acrobat document 513.5 KB

"Natuurlijk begraven"


Download
Naar de kerk, beter op de fiets, dan vervuil je niets!
Naar de kerk? Beter op de fiets!
Gelukkig gaan in Ede nog veel mensen naar de kerk. Dat is ook te zien aan de vele auto’s die tijdens de kerkdiensten rond onze kerkgebouwen staan geparkeerd.
Omwonenden zijn er niet blij mee.
Als het even mogelijk is dan is lopen of fietsen naar de kerk; Gezonder, we sparen het Milieu en geven ook daarmee een Getuigenis af.
Naar de kerk op de fiets (site).pdf
Adobe Acrobat document 303.2 KB

 

 

 

 

 

 

* Inleverbox lege cartridges / toners en oude mobiele telefoontoestellen.

            Inleveren lege Cartridges en Toners – ten behoeve van

"Stichting Hulp Oost-Europa".

  

In de hal van kerkgebouw Emmaüs (Kleopasgemeente) staat sinds enige tijd een inlever-box voor het inleveren van lege cartridge/toners en oude mobiele telefoontoestellen.

Deze inlever-boxen staan nu ook bij; de “Winkel van Sinkel” en in de hal van                de Ark, BethelKerk, SionKerk en NieuweKerk.

De inlever-boxen staan daar / leveren geld op / ten behoeve van de Christelijke Stichting Hulp Oost-Europa, dan wel voor een goed doel van betreffende wijkgemeente. 

 “Duurzaamheid voor een Goed Doel”.     Maak er gebruik van!Download
Diaconale Nieuwsflits Hervormde gemeente Ede (PKN) - oktober 2018
Duurzaamheid heeft niet als eerste te maken met grote kosten of ingewikkelde theorieën.
Duurzaamheid begint met "de knop van ons denken" omzetten!
Aldus deze diaconale Nieuwsflits.
Diaconale Nieuwsflits Hervormd (PKN) Ede
Adobe Acrobat document 3.7 MB

Over ons

De Werkgroep Duurzaamheid is ingesteld door de Algemene kerkenraad van Hervormde gemeente Ede.   Dit n.a.v.  het hoofdstuk Duurzaamheid opgenomen in Beleidsplan 2016-2020.

 

Wat we doen

Stimuleren aandacht voor "Duurzaamheid" binnen de Hervormde Gemeente Ede.

Contact

Zie contactpagina; 

Wie zijn we

Werkgroepleden:

M. (Marnix)  Balke (voorz.)

     *Ark-gemeente

G. (Gert) v.d. Beek (secr.)

 *Bethelkerkgemeente    E. (Ephraima) de Kluijver

    *Kleopas-gemeente

W. (Wim) v. Sponsen

 *NieuweKerk-gemeente

M. (Marcel) Nieuwkerk 

 *Oudekerk-gemeente  

A.M. (Tinus) Hoogendoorn

 *Kleopas-gemeente

(contactpersoon:  

       Teun v. Roekel) 

  *Sionkerk-gemeente

    ________________________________________

A.M. (Arie) v.d. Andel          *contactpersoon

   Algemene kerkenraadActiviteiten WerkgroepDuurzaamheidHervormdEde - periode 2016-2019

Download
Activiteiten WerkgroepDuurzaamheidHervormdEde - periode 2016-2019
(versie 25-10-2019)
Evaluatie activiteiten Werkgroep Duurzaa
Adobe Acrobat document 680.8 KB

ZOALS >>
* Earth Overshoot Day:   "OVERSCHRIJDINGSDAG"
* MICHA-ZONDAG (met brief predikanten Ede)
* 128 zonnepanelen op gebouw Rehoboth van Hervormde Kerk Ede (PKN)
* Verslag avond Werkgroep Duurzaamheid Hervormd Ede (2018)
* Korte impressie "GemeenteOnderwegAvond" Oude-Kerkgemeente.
* Opschoondag 2019 (Draaiboek)
* Verslag Schoonmaakactie wijk Rietkampen (Kleopasgemeente)

Opmerkelijk

"We produceren voedsel voor 10 miljard mensen.  We leven op aarde met 7 miljard mensen, waarvan er 1 miljard te weinig te eten hebben." (Wereldbank)

 

"Met betrekking tot Diaconaat bevindt Duurzaamheid zich op gelijkwaardig niveau met de Zorg  voor - en het Omzien naar - de medemens." (Beleidsplan Hervormde gemeente Ede)

 


Download
Powerpoint - WerkgroepDuurzaamheid (19-0
Adobe Acrobat document 1.7 MB

presentatie Werkgroep Duurzaamheid-Hervormd-Ede         (met actuele Balans  "Duurzaamheid-Hervormd-Ede")


 Een los-vast netwerk van zo’n dertig geleerden, allen gepensioneerd, bijna allen ingenieur en onmiskenbaar met invloed, strijdt tegen de huidige klimaatkoers. Wat drijft hen? En snijdt hun kritiek hout? Vier beweringen onder de loep.

                                                       Wat is Waar??

Download
Senioren tegen klimaatgekte - ND 18-02-2
Adobe Acrobat document 608.1 KB

  • We weten waar de milieugrenzen liggen, maar niemand wil ons eraan houden.
  • Het is nog steeds niet doorgedrongen dat het in een eindige wereld niet mogelijk is om eindeloos te groeien.                                                                                                                                                        (aldus Klaas van Egmond • hoogleraar milieukunde aan de Universiteit van Utrecht en oud-directeur van het RIVM-)


"GROENE" INITIATIEVEN PER WIJKGEMEENTE


Download
"Groene initiatieven per wijkgemeente - Hervormde gemeente Ede (PKN)
“GROENE” initiatieven wijkgemeenten Herv
Adobe Acrobat document 988.2 KB

"Groene initiatieven in de afzonderlijke 6 wijkgemeenten - Hervormde gemeente Ede (PKN),

* Opschoonactie wijk, * Kledingactie, * Actie "Naar de kerk op de Fiets", * " Wandelingen in de wijk", * "Groene"infoavonden", ect. etc.

Voor meer informatie; downloaden, opslaan en openen (pdf) 


Voor meer informatie; downloaden, opslaan en openen (pdf) 

Download
Checklist Duurzaamheid (Micha)
Bij een duurzaam leven komt veel kijken. Er zijn 101 mogelijkheden om aan de slag te gaan. Op deze Duurzame Bucketlist vind je de belangrijkste. Ga ermee aan de slag en maak duurzame stappen. Waarschijnlijk kun je met deze bucketlist wel even vooruit. En wie weet haal je de eindstreep!
Checklist Duurzaamheid (Micha)).pdf
Adobe Acrobat document 2.5 MB