duurzaam vanzelfsprekend!?


Agenda

 24-02-2024 -  "Natuurwerk-middag Ginkelse beekdal" (13.00 - 15.30 u)                         I.v.m. aanvang broedseizoen, alweer de laatste keer dit voorjaar.  Een ieder, jong en ouder, VAN HARTE WELKOM.               Start; 13.00 u > Airborne-monument Ginkelse heide (i.s.m. Chr. natuurbeschermingsorganisatie "A Rocha Ede")

 

23-03-2024 -  "Landelijke Opschoondag" (ook met gemeenteleden in u/jou wijk ??)      Welke smoes zou u gebruiken als uw kinderen vragen waarom het zover moest komen met de klimaatcrisis?

De 12-jarige Janak Bista uit Nepal maakte een impressie van hoe ze de milieuvervuiling, in de Kathmandu-vallei en wereldwijd, ervaart.

OPINIE

 

‘Wanneer uw zoon u later vraagt’ is een zinnetje uit de Bijbel dat ouders voorbereidt op vragen die de kinderen stellen over de bevrijding uit Egypte. Het kan ons attenderen op minder vrolijke terugblikken, vindt emeritus predikant Sam Janse. Als het dreigende klimaatrampscenario werkelijkheid wordt, worden er misschien ook vragen gesteld aan onze generatie. Kritische vragen!

Download
Artikel ND ds. Sam Janse (29-07-2023).pd
Adobe Acrobat document 344.1 KB

Klimaat niet gediend met vliegvakantie.

Zijn vliegvakanties nog wel verantwoord? Die vraag wierp ds. W. A. Zondag uit Dordrecht zaterdag op tijdens een online thema-avond over klimaatverandering.


 


„Kerken zijn niet het groenst

„Als God zoveel hart heeft voor Zijn schepping, zou mijn hart daarover dan hard en onverschillig kunnen zijn?”, zegt prof. dr. T. M. Hofman (Chr. geref.) in het boek      ”Geloof en een hoop zonnepanelen”.

 

„Rentmeesterschap werd: wij zijn baas over de schepping, het moet wat opleveren.” Die zin uit het boek ”Geloof en een hoop zonnepanelen” geeft wellicht het helderst de dubbele houding van christenen tegenover schepping en klimaat in de achterliggende decennia weer.

Download
Kerken zijn niet het groenst!
RD 18 juli 2022 - Kerken zijn niet het g
Adobe Acrobat document 199.7 KB

"Leven van Genoeg" (ND 09-04-2022)   

 

Econoom en consultant Paul Schenderling (34) voelt nog altijd die kinderlijke verontwaardiging over het onrecht dat rijke, westerse mensen anderen aandoen.

Hij wil de boodschap van Jezus serieus nemen en leven van genoeg. 

Download
Leven van Genoeg.
Hij wil de boodschap van Jezus serieus nemen.
Leven van Genoeg (ND 09-04-2022).pdf
Adobe Acrobat document 1.4 MB

 

 

 

 

 

 

* Inleverbox lege cartridges / toners en oude mobiele telefoons / smartphones.

            Inleveren lege Cartridges en Toners – ten behoeve van

"Stichting Hulp Oost-Europa".

  

In de hal van kerkgebouw Emmaüs (Kleopasgemeente) staat sinds enige tijd een inlever-box voor het inleveren van lege cartridge/toners en oude mobiele telefoons / smartphones

Deze inlever-boxen staan nu ook bij; de “Winkel van Sinkel” en in de hal van                de Ark, BethelKerk, SionKerk en NieuweKerk.

De inlever-boxen staan daar / leveren geld op / ten behoeve van de Christelijke Stichting Hulp Oost-Europa, dan wel voor een goed doel van betreffende wijkgemeente.  Voor vragen; zie uw wijkvertegenwoordiger onder aan deze pagina.

 “Duurzaamheid voor een Goed Doel”.     Maak er gebruik van!


Download
Naar de kerk, beter op de fiets, dan vervuil je niets!
Naar de kerk? Beter op de fiets!
Gelukkig gaan in Ede nog veel mensen naar de kerk. Dat is ook te zien aan de vele auto’s die tijdens de kerkdiensten rond onze kerkgebouwen staan geparkeerd.
Omwonenden zijn er niet blij mee.
Als het even mogelijk is dan is lopen of fietsen naar de kerk; Gezonder, we sparen het Milieu en geven ook daarmee een Getuigenis af.
Naar de kerk op de fiets (site).pdf
Adobe Acrobat document 303.2 KB

Micha-zondag 2020


De supermarkt ligt vol met acties van één-plus-één gratis, maar hebben we dat tweede bakje tomaten écht nodig? Of willen we misschien een beetje teveel? Het antwoord weten we eigenlijk wel: de arbeider en de schepping betalen de echte prijs.

Daarom is het motto van de Micha Zondag van dit jaar: Genieten van Genoeg!                        Wat heb je nodig voor een goed leven? En wat kun je doen (of laten), zodat jouw genieten niet ten koste gaat van anderen? En wat vraagt God van ons daarin?
 
 ‘Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen. En wanneer je bij de wijnoogst druiven plukt, loop dan niet alles nog eens na en raap niet bijeen wat op de grond is gevallen, maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de HEER, jullie God.’               Leviticus 19:9-10

(aandacht voor Michazondag ook in jou wijkgemeente? Vraag ernaar bij jou predikant / wijk-kerkenraad) 


    Hoofdstuk 9 van het (nieuwe) Beleidsplan 2021 – 2025 van de Hervormde Gemeente Ede.

1.     We omarmen duurzaamheid als belangrijk voor beleid en handelen.

2.     Met bovenbedoelde visie op duurzaamheid spreken we ook de gemeenteleden aan.

3.     We doen een beroep op:

a. de gemeenteleden het milieu te beschermen, de belangen van de natuur en het dierenwelzijn te behartigen en verspilling van grondstoffen en voedsel tegen te gaan en sociale gerechtigheid te bevorderen.

b. wijkpredikanten en – kerkenraden om dit mede te stimuleren en uit te dragen.

       c. het College van Kerkrentmeesters om daar waar mogelijk duurzaamheid ook door te voeren in zijn

          (lange termijn) beleid.


Artikel Christelijk gereformeerde Hoogleraar prof. dr. Hofman.   Nederlands Dagblad  9 juli 2021 >

(spreker Onderweg-avond 2017 - Oude-kerkgemeente)

We nemen de zonde op economisch terrein niet serieus, zegt Teus Hofman

Shell werd onlangs door de rechter tot de orde geroepen over zijn bijdrage aan de klimaatverandering. Teus Hofman had het mooi gevonden als de kerk daar al eerder iets van gezegd had. ‘Dat zou zeker gepast zijn geweest, gezien haar profetische roeping en haar ‘mee-zuchten’ met de schepping. Maar misschien zien we nog te weinig de urgentie. Het is véél méér een geestelijke strijd dan wij vermoeden.’ 

Het thema ‘‘zorg voor de schepping’’ leeft niet zo binnen de kerk. Als het al in preken aan de orde komt, blijft het vaak bij wat algemeenheden.

Als het gaat over klimaatverandering, verantwoordelijkheid voor de schepping, consumentisme, materialisme en noem alle verwante thema’s maar op, dan heb ik geen enkel recht om er schouderophalend aan voorbij te gaan.’

Romeinen 8 vind ik een aangrijpend hoofdstuk. Er is de harde realiteit van het zuchten, de ellende, ons kapot maken van deze wereld. 

We zéggen wel dat we ‘van nature geneigd zijn God en onze naaste te haten’ – maar in economisch opzicht even niet. Want we moeten wel vooruit, toch? We hebben talenten en daar moeten we mee aan de slag, en dus … Intussen hebben we ons dertig, veertig jaar laten inpakken door (neo)liberaal denken, waarbij de markt zaligmakend is.

‘Het is niet alleen een probleem voor de wereld, maar ook voor de kerk. Het gewicht van de zonde wordt dan op economisch terrein even buiten haken geplaatst. Als ik over dit soort observaties keurige columns schrijf, krijg ik zelden een reactie.

 

Waar is ons onderscheidend vermogen gebleven? Hoe staan we in deze wereld? Kijken we alleen naar economische wetmatigheden? Laat je je leiden door winstmaximalisatie? Over dát soort vragen moeten we het dringend hebben.’


‘Christenen moeten duurzamer gaan leven’

Ik schrik soms van hoe christenen omgaan met de natuur, hoe ze rijkdom waarderen. We worden wel de groene Jezus genoemd, of de nieuwe Tien Geboden, of ons wordt verweten mee te doen met een linkse hobby. Maar als je gelooft dat God de wereld heeft geschapen, waarom zou je dan niet goed voor het milieu zorgen en je daarnaar gedragen?”

    Trouw / Alfred Slomp

Download
Artikel Trouw - Christenen - duurzaamhei
Adobe Acrobat document 221.8 KB

"Natuurlijk begraven"


NIEUWSBRIEF GROENE KERKEN OKTOBER 2020

                                               De Heilige Geest gebruikt de wet om ons daarop zicht te geven.                                                 Maar de wet brengt geen verbetering, genade doet dat wel. 

Echte verandering in onze eigen leven en in de wereld komt als door Gods Geest ons hart verandert.

Dan komt er een verlangen om God te dienen met héél ons leven.
Het gaat er om, Wie God voor ons is.

Wie Gods liefde leert kennen, gaat verlangen God lief te hebben met verstand en gevoel, met hart en handen. Wat betekent het als God je Vader is geworden? Dan ga je ook waarderen wat Hij voor ons doet en word je zuinig op alles wat van Hem is.

                     Dan hoef wellicht je ook niet meer zo nodig alles uit het leven te halen wat er in zit.                                                         Een dag in een bos in de buurt kan van meer waarde worden dan een week in Barcelona.              Dit en nog meer info in de Nieuwsbrief GroeneKerken 2020  


Download
Nederland scoort het LAAGST bij waardering milieu!
Van alle Europeanen vindt maar liefst driekwart de bescherming van het milieu belangrijker dan economische groei. Maar terwijl in Roemenië 83 procent van de bevolking het milieu belangrijker vindt dan economische groei, is dat in Nederland slechts 53 procent. Deze cijfers komen uit een enquête van ING onder 7500 Europeanen. Zij kregen de vraag of ze het eens waren met de stelling: ‘De bescherming van het milieu moet nu prioriteit krijgen, ook als dat leidt tot minder economische groei.’
Nederlander scoort het laagst bij waarde
Adobe Acrobat document 604.2 KB

Download
Diaconale Nieuwsflits Hervormde gemeente Ede (PKN) - oktober 2018
Duurzaamheid heeft niet als eerste te maken met grote kosten of ingewikkelde theorieën.
Duurzaamheid begint met "de knop van ons denken" omzetten!
Aldus deze diaconale Nieuwsflits.
Diaconale Nieuwsflits Hervormd (PKN) Ede
Adobe Acrobat document 3.7 MB

Over ons

De Werkgroep Duurzaamheid is ingesteld door de Algemene kerkenraad van Hervormde gemeente Ede.   Dit n.a.v.  het hoofdstuk Duurzaamheid opgenomen in Beleidsplan 2016-2020.

 

Wat we doen

Stimuleren aandacht voor "Duurzaamheid" binnen de Hervormde Gemeente Ede.

Contact

Zie contactpagina; 

Wie zijn we

Werkgroepleden:

 *Ark-gemeente

M. (Marnix)  Balke (voorz.)

 *NieuweKerk-gemeente

W. (Wim) v. Sponsen

*Oudekerk-gemeente

 A. (Anton) Snellen 

 *Kleopas-gemeente

M. (Marcel) Nieuwkerk 

 *Bethelkerkgemeente

J. (Jaap) van Schaik  

 *Sionkerk-gemeente

T(Teun) v. Roekel

 (contactpersoon)             ________________________________________

A.M. (Arie) v.d. Andel          *contactpersoon

   Algemene kerkenraad

 ___________________________________

Website;

A.M. (Tinus) HoogendoornZOALS >>
* Earth Overshoot Day:   "OVERSCHRIJDINGSDAG"
* MICHA-ZONDAG (met brief predikanten Ede)
* 128 zonnepanelen op gebouw Rehoboth van Hervormde Kerk Ede (PKN)
* Verslag avond Werkgroep Duurzaamheid Hervormd Ede (2018)
* Korte impressie "GemeenteOnderwegAvond" Oude-Kerkgemeente.
* Opschoondag 2019 (Draaiboek)
* Verslag Schoonmaakactie wijk Rietkampen (Kleopasgemeente)

Opmerkelijk

"We produceren voedsel voor 10 miljard mensen.  We leven op aarde met 7 miljard mensen, waarvan er 1 miljard te weinig te eten hebben." (Wereldbank)

 

"Met betrekking tot Diaconaat bevindt Duurzaamheid zich op gelijkwaardig niveau met de Zorg  voor - en het Omzien naar - de medemens." (Beleidsplan Hervormde gemeente Ede)

 


Download
Powerpoint - WerkgroepDuurzaamheid (19-0
Adobe Acrobat document 1.7 MB

presentatie Werkgroep Duurzaamheid-Hervormd-Ede         (met actuele Balans  "Duurzaamheid-Hervormd-Ede")


 Een los-vast netwerk van zo’n dertig geleerden, allen gepensioneerd, bijna allen ingenieur en onmiskenbaar met invloed, strijdt tegen de huidige klimaatkoers. Wat drijft hen? En snijdt hun kritiek hout? Vier beweringen onder de loep.

                                                       Wat is Waar??

Download
Senioren tegen klimaatgekte - ND 18-02-2
Adobe Acrobat document 608.1 KB

  • We weten waar de milieugrenzen liggen, maar niemand wil ons eraan houden.
  • Het is nog steeds niet doorgedrongen dat het in een eindige wereld niet mogelijk is om eindeloos te groeien.                                                                                                                                                        (aldus Klaas van Egmond • hoogleraar milieukunde aan de Universiteit van Utrecht en oud-directeur van het RIVM-)

"GROENE" INITIATIEVEN PER WIJKGEMEENTE


Download
"Groene initiatieven per wijkgemeente - Hervormde gemeente Ede (PKN)
“GROENE” initiatieven wijkgemeenten Herv
Adobe Acrobat document 988.2 KB

"Groene initiatieven in de afzonderlijke 6 wijkgemeenten - Hervormde gemeente Ede (PKN),

* Opschoonactie wijk, * Kledingactie, * Actie "Naar de kerk op de Fiets", * " Wandelingen in de wijk", * "Groene"infoavonden", ect. etc.

Voor meer informatie; downloaden, opslaan en openen (pdf) 


Voor meer informatie; downloaden, opslaan en openen (pdf) 

Download
Checklist Duurzaamheid (Micha)
Bij een duurzaam leven komt veel kijken. Er zijn 101 mogelijkheden om aan de slag te gaan. Op deze Duurzame Bucketlist vind je de belangrijkste. Ga ermee aan de slag en maak duurzame stappen. Waarschijnlijk kun je met deze bucketlist wel even vooruit. En wie weet haal je de eindstreep!
Checklist Duurzaamheid (Micha)).pdf
Adobe Acrobat document 2.5 MB