duurzaam vanzelfsprekend!?


Agenda


12-05-2021 - (online) vergadering werkgroep Duurzaamheid

17-10-2021 - Micha-zondag 2021 

20-03-2021 - was de "Landelijke Opschoondag" (Zie info hieronder)

18-10-2020 - was de Micha-zondag in 2020 (Zie ook info uit de div. wijkgemeenten, hieronder)


Zaterdag 20 maart 2021

Tieners van de Arkgemeente ruimden hun wijk vorige week al op.

Diverse wijkgemeenten doen al jaren mee met de Opschoondag. 

 

"Landelijke Opschoondag"  

Zaterdag 20 maart j.l. deed de Kleopas-gemeente i.s.m. de andere kerk in de wijk (Emmaüs-gemeente) mee aan deze Opschoondag en verzamelden, met ruim 30 personen, het zwerfvuil in wijk Rietkampen. 

Ook mooie gelegenheid om;

* met leden van de andere kerk praktisch samen te werken

* met de wijkbewoners in contact te komen.   (die de actie zeer waardeerden). 

* te laten zien dat je als kerken om je wijk geeft.  (getuigenis)


Vaccin legt vinger bij de zere plek … Duurzaamheid?! (RD)

De discussie rond het vaccin legt wel een dieper probleem bloot: het is slecht gesteld met ons rentmeesterschap over de aarde. Aan veel technieken die we gebruiken, kleeft kwaadaardigheid. We zijn welvarend geworden over de rug van anderen. We hebben de schepping verziekt met onze drang naar vooruitgang. Ons nauwelijks te onderdrukken verlangen naar ”meer en beter” heeft geleid tot ernstige bijwerkingen voor de aarde op dit moment, maar zeker ook op lange termijn. 


‘Christenen moeten duurzamer gaan leven’

Ik schrik soms van hoe christenen omgaan met de natuur, hoe ze rijkdom waarderen. We worden wel de groene Jezus genoemd, of de nieuwe Tien Geboden, of ons wordt verweten mee te doen met een linkse hobby. Maar als je gelooft dat God de wereld heeft geschapen, waarom zou je dan niet goed voor het milieu zorgen en je daarnaar gedragen?”

    Trouw / Alfred Slomp

Download
Artikel Trouw - Christenen - duurzaamhei
Adobe Acrobat document 221.8 KB

Micha-zondag 2020

“Micha Zondag 2020

     Het thema was  ”Delen in Vrijheid” ,gebaseerd op de volgende Bijbeltekst;

”De Geest van de Heer rust op Mij, want Hij heeft Mij gezalfd. Om aan de armen het goede nieuws te brengen heeft Hij Mij gezonden, om aan gevangenen vrijlating bekend te maken en aan blinden herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen.”   Lucas 4:18-19

Onder meer in de NieuweKerk-gemeente, de Ark-gemeente en de Kleopasgemeente werd aandacht besteed                                       aan deze Michazondag, ook tijdens de kerkdiensten.                                                                     


                             Zaterdag 24 oktober weer aan de slag op de Ginkelse heide.

                                                 (wegens COVID deze keer helaas geannuleerd!)

Download
Zaterdag 24 oktober vanaf 13.00 - 16.00 uur weer aan de slag op de Zuid-Ginkel.
Zaterdag 24 oktober vanaf 13.00 - 16.00 uur weer aan de slag op de Zuid-Ginkel.
Verzamelen bij het airborne-monument achter de schaapskooi tegenover Juffrouw Tok.
Gereedschap en handschoenen zijn beschikbaar.
(6) Zaterdagmiddag 24 oktober 2020 start
Adobe Acrobat document 170.2 KB

Download
Naar de kerk, beter op de fiets, dan vervuil je niets!
Naar de kerk? Beter op de fiets!
Gelukkig gaan in Ede nog veel mensen naar de kerk. Dat is ook te zien aan de vele auto’s die tijdens de kerkdiensten rond onze kerkgebouwen staan geparkeerd.
Omwonenden zijn er niet blij mee.
Als het even mogelijk is dan is lopen of fietsen naar de kerk; Gezonder, we sparen het Milieu en geven ook daarmee een Getuigenis af.
Naar de kerk op de fiets (site).pdf
Adobe Acrobat document 303.2 KB

 

 

 

 

 

 

* Inleverbox lege cartridges / toners en oude mobiele telefoontoestellen.

            Inleveren lege Cartridges en Toners – ten behoeve van

"Stichting Hulp Oost-Europa".

  

In de hal van kerkgebouw Emmaüs (Kleopasgemeente) staat sinds enige tijd een inlever-box voor het inleveren van lege cartridge/toners en oude mobiele telefoontoestellen.

Deze inlever-boxen staan nu ook bij; de “Winkel van Sinkel” en in de hal van                de Ark, BethelKerk, SionKerk en NieuweKerk.

De inlever-boxen staan daar / leveren geld op / ten behoeve van de Christelijke Stichting Hulp Oost-Europa, dan wel voor een goed doel van betreffende wijkgemeente.  Voor vragen; zie uw wijkvertegenwoordiger onder aan deze pagina.

 “Duurzaamheid voor een Goed Doel”.     Maak er gebruik van!


NIEUWSBRIEF GROENE KERKEN OKTOBER 2020

                                               De Heilige Geest gebruikt de wet om ons daarop zicht te geven.                                                 Maar de wet brengt geen verbetering, genade doet dat wel. 

Echte verandering in onze eigen leven en in de wereld komt als door Gods Geest ons hart verandert.

Dan komt er een verlangen om God te dienen met héél ons leven.
Het gaat er om, Wie God voor ons is.

Wie Gods liefde leert kennen, gaat verlangen God lief te hebben met verstand en gevoel, met hart en handen. Wat betekent het als God je Vader is geworden? Dan ga je ook waarderen wat Hij voor ons doet en word je zuinig op alles wat van Hem is.

                     Dan hoef wellicht je ook niet meer zo nodig alles uit het leven te halen wat er in zit.                                                         Een dag in een bos in de buurt kan van meer waarde worden dan een week in Barcelona.                                                                                                             Dit en nog meer info in de Nieuwsbrief GroeneKerken 2020  


Download
(Edenaar) Hilbrand Rozema (N.D.) : ‘Dit virus heeft ons zeker iets te zeggen’
Is corona een straf van God, teken van de eindtijd of nog iets anders? De concrete
oorzaak wordt meestal omzeild. Corona is een gevolg van roofkapitalisme.
Zonder het plunderen van ecosystemen voor winstbejag, het aantasten van de
schepping, was corona er niet geweest. Het is ontstaan op een beschermdedierenmarkt in China, een land dat er nog niet in slaagt de illegale handel in
bedreigde dieren in te perken. De aarde krijgt geen rust. De zweep gaat erover.
Elke dag, als over een afgepeigerd, vermagerd trekpaard.
Nederlands Dagblad 17 maart 2020 -Edenaa
Adobe Acrobat document 542.9 KB

Download
Nederland scoort het LAAGST bij waardering milieu!
Van alle Europeanen vindt maar liefst driekwart de bescherming van het milieu belangrijker dan economische groei. Maar terwijl in Roemenië 83 procent van de bevolking het milieu belangrijker vindt dan economische groei, is dat in Nederland slechts 53 procent. Deze cijfers komen uit een enquête van ING onder 7500 Europeanen. Zij kregen de vraag of ze het eens waren met de stelling: ‘De bescherming van het milieu moet nu prioriteit krijgen, ook als dat leidt tot minder economische groei.’
Nederlander scoort het laagst bij waarde
Adobe Acrobat document 604.2 KB

"Natuurlijk begraven"


Download
Diaconale Nieuwsflits Hervormde gemeente Ede (PKN) - oktober 2018
Duurzaamheid heeft niet als eerste te maken met grote kosten of ingewikkelde theorieën.
Duurzaamheid begint met "de knop van ons denken" omzetten!
Aldus deze diaconale Nieuwsflits.
Diaconale Nieuwsflits Hervormd (PKN) Ede
Adobe Acrobat document 3.7 MB

Over ons

De Werkgroep Duurzaamheid is ingesteld door de Algemene kerkenraad van Hervormde gemeente Ede.   Dit n.a.v.  het hoofdstuk Duurzaamheid opgenomen in Beleidsplan 2016-2020.

 

Wat we doen

Stimuleren aandacht voor "Duurzaamheid" binnen de Hervormde Gemeente Ede.

Contact

Zie contactpagina; 

Wie zijn we

Werkgroepleden:

 *Ark-gemeente

M. (Marnix)  Balke (voorz.)

 *NieuweKerk-gemeente

W. (Wim) v. Sponsen

*Oudekerk-gemeente

 

A. (Anton) Snellen 

 *Kleopas-gemeente

E. (Ephraima) de Kluijver

A.M. (Tinus)Hoogendoorn

M. (Marcel) Nieuwkerk 

 *Bethelkerkgemeente

G.A. (Anneke) Sanders ?       (contactpersoon)

 *Sionkerk-gemeente

T(Teun) v. Roekel

 (contactpersoon)  

 

    ________________________________________

A.M. (Arie) v.d. Andel          *contactpersoon

   Algemene kerkenraadZOALS >>
* Earth Overshoot Day:   "OVERSCHRIJDINGSDAG"
* MICHA-ZONDAG (met brief predikanten Ede)
* 128 zonnepanelen op gebouw Rehoboth van Hervormde Kerk Ede (PKN)
* Verslag avond Werkgroep Duurzaamheid Hervormd Ede (2018)
* Korte impressie "GemeenteOnderwegAvond" Oude-Kerkgemeente.
* Opschoondag 2019 (Draaiboek)
* Verslag Schoonmaakactie wijk Rietkampen (Kleopasgemeente)

Opmerkelijk

"We produceren voedsel voor 10 miljard mensen.  We leven op aarde met 7 miljard mensen, waarvan er 1 miljard te weinig te eten hebben." (Wereldbank)

 

"Met betrekking tot Diaconaat bevindt Duurzaamheid zich op gelijkwaardig niveau met de Zorg  voor - en het Omzien naar - de medemens." (Beleidsplan Hervormde gemeente Ede)

 


Download
Powerpoint - WerkgroepDuurzaamheid (19-0
Adobe Acrobat document 1.7 MB

presentatie Werkgroep Duurzaamheid-Hervormd-Ede         (met actuele Balans  "Duurzaamheid-Hervormd-Ede")


 Een los-vast netwerk van zo’n dertig geleerden, allen gepensioneerd, bijna allen ingenieur en onmiskenbaar met invloed, strijdt tegen de huidige klimaatkoers. Wat drijft hen? En snijdt hun kritiek hout? Vier beweringen onder de loep.

                                                       Wat is Waar??

Download
Senioren tegen klimaatgekte - ND 18-02-2
Adobe Acrobat document 608.1 KB

  • We weten waar de milieugrenzen liggen, maar niemand wil ons eraan houden.
  • Het is nog steeds niet doorgedrongen dat het in een eindige wereld niet mogelijk is om eindeloos te groeien.                                                                                                                                                        (aldus Klaas van Egmond • hoogleraar milieukunde aan de Universiteit van Utrecht en oud-directeur van het RIVM-)


"GROENE" INITIATIEVEN PER WIJKGEMEENTE


Download
"Groene initiatieven per wijkgemeente - Hervormde gemeente Ede (PKN)
“GROENE” initiatieven wijkgemeenten Herv
Adobe Acrobat document 988.2 KB

"Groene initiatieven in de afzonderlijke 6 wijkgemeenten - Hervormde gemeente Ede (PKN),

* Opschoonactie wijk, * Kledingactie, * Actie "Naar de kerk op de Fiets", * " Wandelingen in de wijk", * "Groene"infoavonden", ect. etc.

Voor meer informatie; downloaden, opslaan en openen (pdf) 


Voor meer informatie; downloaden, opslaan en openen (pdf) 

Download
Checklist Duurzaamheid (Micha)
Bij een duurzaam leven komt veel kijken. Er zijn 101 mogelijkheden om aan de slag te gaan. Op deze Duurzame Bucketlist vind je de belangrijkste. Ga ermee aan de slag en maak duurzame stappen. Waarschijnlijk kun je met deze bucketlist wel even vooruit. En wie weet haal je de eindstreep!
Checklist Duurzaamheid (Micha)).pdf
Adobe Acrobat document 2.5 MB